Cenovnik

PREGLED / USLUGA Cena Opis usluge
Kompletan oftalmološki pregled 5000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pregled očnog dna
Određivanje dioptrije sa sirenjem zenica 3000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije u slučajevima kada je neophodno  širenje zenica
Određivanje dioptrije bez sirenja zenica 1500 Određivanje vidne oštrine i dioptrije
Prvi pregled  za kontaktna sočiva 3500 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, pregled prednjeg segmenta, određivanje adekvatnog tipa sočiva i obuka za korišćenje istih
Kontrolni pregled za kontaktna sočiva 1500 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, pregled prednjeg segmenta na biomikroskopu
Pregled očnog dna (fundus) na zahtev drugih specijalista 2000 Na zahtev interniste, neurologa i sl.
Oftalmološki pregled u sklopu sistematskog pregleda – uslužno 1500 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, beskontaktno merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, Ishihara, stereo vid, motilitet
Kontrolni pregled 3000 Kontrolni pregled u roku od mesec dana nakon obavljenog pregleda
PAKETI USLUGA    
Kompletan oftalmološki pregled uključujući OCT 9000
 
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara
Kompletan oftalmološki pregled uključujući OCT i FAF 11000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pahimetrija, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, autofluorescencija očnog dna, pregled retinalnih nervnih vlakana i krvnih sudova uz pomoć specijalnih filtera, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara
Pregled za glaukom sa OCT PNO 7000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, optička koherentna tomografija očnog živca OCT
Pregled za glaukom sa OCT PNO i vidnim poljem 9000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, kompjuterizovano vidno polje, optička koherentna tomografija očnog živca
Neurooftalmološki pregled sa  vidnim poljem 7000
 
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, pokretljivost očne jabučice, reakcija zenica, test raspoznavanja boja-Ishihara, procena izgleda papile očnog živca, kompjuterizovano vidno polje (SAP)
Neurooftalmološki pregled sa OCT PNO i vidnim poljem

9000

Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, kompjuterizovano vidno polje )(SAP), pahimetrija, pokretljivost očne jabučice, reakcija zenica, test raspoznavanja boja-Ishihara, procena izgleda papile očnog živca koherentna tomografija očnog živca
Strabološki pregled 6000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska (gde je moguće), pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, pokretljivost očne jabučice, cikloplegija, skrining za strabizam
Pregled za teleskopska pomagala (low vision aid) 6000 Pregled obuhvata određivanje adekvatnog optičkog pomagala kod slabovidih osoba  za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Ovaj pregled isključuje standardni oftalmološki pregled
Ultrawave analajzer – celokupni bezkontaktni pregled prednjeg segmenta oka sa oftalmoloskim pregledom 9000 Merenje očnog pritiska bezkontaktno, merenje debljine rožnjače uz korekcioni faktor za očni pritisak, merenje zakrivljenosti rožnjače, određivanje dioptrije (uslovi dana i noći), dubina prednje očne komore, širina komornog ugla, izgled očnog sočiva, aberometrija i kornealna topografija
Kompletan oftalmološki pregled uključujući OCT i FAF i vidno polje 13000 Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pahimetrija, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, autofluorescencija očnog dna,vidno polje, pregled retinalnih nervnih vlakana i krvnih sudova uz pomoć specijalnih filtera, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara
MANjE terapijske i dijagnostičke INTERVENCIJE
Tuširanje i ekspresija kapaka 1000
Subkonjunktivalna injekcija 1000
Bris konjunktive oka / uslužno 500 Uzimanje brisa konjunktive i/ili rubova kapaka
Citološki razmaz konjunktive i rožnjače /skreping po oku 1500 Uzimanje specijalnog brisa ćelija konjunktive (spojnice) ili rožnjače oka
Bris konjunktive oka 1000
Ispitivanje suznog filma (shirmer, BUT) 800 Merenje količine i kvaliteta suza
Instrumentalno vađenje stranog tela na konjunktivi i rožnjači 2000 Vađenje stranog tela na spojnici oka ili rožnjači, lokalna anestezija, aplikacija kapi i masti, zavoj
DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE, bez oftalmološkog pregleda
 
Kornealna topografija 2000 Određivanje zakrivljenosti rožnjače
Merenje očnog pritiska – aplanaciona tonometrija 800 Merenje očnog pritiska (kontaktna metoda)
Bezkontakno merenje očnog pritiska 500 Merenje očnog pritiska bez dodirivanja oka i ukapavanja anestetika
Dnevna kriva očnog pritiska 2000 Pet merenja očnog pritiska u toku jednog dana
Ultrazvučni pregled 4000 Pregled oka ultrazvukom
Uslužna OCT-optička koherentna tomografija, snimak u jednom preseku, bez tumačenja rezultata 4000 Pregled očnog živca i žute mrlje posebnim laserom, bez oftalmološkog pregleda
OCT-optička koherentna tomografija, uz tumačenje rezultata 6000  Pregled očnog živca i žute mrlje posebnim laserom, sa opisom i u midrijazi, bez oftalmološkog pregleda
Fundus autofluorescencija / autofluorescencija očnog dna – FAF, snimak, bez tumačenja nalaza 2000
Foto fundus sa autofluorescencijom sa tumačenjem nalaza 5000
Kompjuterizovano vidno polje oba oka, sa izveštajem oftalmologa 3000 Provera širine vidnog polja i eventualnih ispada u vidnom polju: program za glaukom, neurološki program, program za makulu i dr.
Hertel 1000
Merenje debljine rožnjače – pahimetrija 1000 Određivanje debljine rožnjače, bez kontakta