Prof. dr Milenko Stojković

Specijalista oftalmolog, doktor medicinskih nauka

Uže polje interesovanja:

Hirurgija katarakte,  Refraktivna hirurgija katarakte. Refraktivna hirurgija rožnjače.  Transplantacija rožnjače. Bolesti prednjeg segmenta oka i adneksa.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu (1991), FMGEMS 1991/1992. Internship Sinai Hospital of Baltimore, Johns Hopkins University, USA/Klinički centar Srbije 1992/1993. Specijalistički ispit/Klinika za očne bolesti KCS, Medicinski fakulteta Univerziteta u Beogradu (1996), Doktorat (2006) Univerzitet u Beogradu/Friedrich Alexanders Universitatet Erlangen-Nuerenberg.

Trenutna pozicija

Direktor Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Srbije.

Načelnik odeljenja za dnevnu hirurgiju (katarakte) kao i načelnik odeljenja za hirurgiju rožnjače i vežnjače sa očnom bankom.

Zamenik šefa katedre i profesor na katedri za oftalmologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Predsednik Republičke stručne komisije za oftalmologiju Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Usavršavanje:

Subspecijalizacija iz kornealne hirurgije (Corneal fellowship). Universitaet Erlangen-Nuernberg (Prof.G.O.H. Naumann, Prof. M. Kuechle, Prof. B. Seitz) 2009-2010. DAAD

Hopital Pellerin CHU Bordeaux (Prof. J. Colin).Egide
Hopital Purpan CHU Toulouse (Prof J.L. Arne). Egide
Moorfields Eye Hospital (J. Stevens /cataract surgery. L. Ficker MRCOPh Lond, J. Dart MRCOPh Lond/corneal surgery and diagnostics)

Članstva u stručnim udruženjima:

Član predsedništva Evropskog oftalmološkog saveta (European Council of Ophthalmology Board member)

Predsednik Udruženja oftalmologa Srbije

Član Međunarodnog udruženja za refraktivnu hirurgiju (International Society of Refractive Surgery)

Član Američke Akademije za oftalmologiju. (American Academy of Ophthalmology)

Član Evropskog društva za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju. (European Association for Cataract and Refractive Surgery).

Član Srpskog lekarskog društva.

Prof. dr Branislav Stanković

specijalista oftalmolog, doktor medicinskih nauka

Uže polje interesovanja:

Strabizam kod dece i odraslih: dijagnostika i lečenje – konzervativno i hirurško

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu (1984), položen specijalistički ispit (1990), odbranjena doktorska disertacija (2006)

Trenutna pozicija:

Redovni profesor oftalmologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Načelnik odeljenja za strabizam, Klinika za očne bolesti Klinički centar Srbije, Beograd.

Profesionalna dostignuća:

European Strabismological Association (www.esa-strabismology.org)
Councillor 2008 – 2011
Vice President 2011 – 2017
Council Member International Pediatric Ophthalmology and Strabismus Council (www.iposc.org), 2013 –

Studijski boravci:

1990. Augenklinik, Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg; 1998. Massachusetts Eye&Ear Infirmary, Harvard University, USA; 1998. New England High Center, Tufts University, Boston; 2000. Moorfields Eye Hospital London, UK, Mayo Clinic, Department of Ophthalmology, Rochester, 2017.

Članstva u stručnim udruženjima:

European Strabismological Association; International Strabismological Association; European Group on Graves` Orbitopathy; Srpsko lekarsko društvo; Udruženje oftalmologa Srbije

Prof. dr  Lepša Žorić

specijalista oftalmolog, doktor medicinskih nauka

Uže polje interesovanja:

Neurooftalmologija, glaukom

Obrazovanje:

Medicinski fakultet (1989), specijalizacija iz oftalmologije (1994), magisterijum (1994), doktorat (1999), International Basic Science Assessment in Ophthalmology, International Council of Ophthalmology (2003)

Trenutna pozicija

Redovni profesor oftalmologije na Medicinskom fakultetu, UPKM, KBC Kosovska Mitrovica i Gračanica

Usavršavanje:

UOS, oftalmološka sekcija SLD, EUNOS, ISER, Lindberg’s Ophthalmologic Society

Prof. dr Vesna Jakšić

specijalista oftalmolog, doktor medicinskih nauka

Uže polje interesovanja:

medical retina, vaskularne bolesti zadnjeg segmenta oka, laserfotokoagulacija retine, dijagnostika-fluoresceinska angiografija, autofluorescencija, OCT

Obrazovanje:

Medicinski fakultet (1993), položen specijalistički ispit (2000), odbranjen magisterijum (2005), odbranjen doktorat (2008)

Trenutna pozicija

docent na predmetu oftalmologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Šef odseka za konzervativno lečenje zadnjeg segmenta oka, Klinika za očne bolesti KBC Zvezdara, Beograd; član Republičke komisije Ministarstva zdravlja RS za oftalmologiju; član Naučnog veća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; član Stručnog saveta KBC Zvezdara Beograd

Usavršavanje:

2018. Moorfields Eye Hospital, London, UK; 2014. Rudolfstiftung Krakenanstalt, Vienna, Austria, Observership; 2011. Salzburg Weill Cornell Seminar in Ophthalmology, OMI and Vienna Medical University, Salzburg, Austria; 2010. Low Vision Aid Seminar, Cardiff University, Wales, United Kingdom; 2009. Course Treatment options for retinal vascular disease, SOE, Amsterdam; 2008. Course Basic OCT, SOE, Vienna; 2008. Course Advanced OCT, SOE, Vienna; 2005. Course: Neuro-ophtalmological emergency cases, Berlin

Članstva u stručnim udruženjima:

član Udruženja oftalmologa Srbije, Počasni član Udruženja oftalmologa Republike Srpske, član Američke akademije za oftalmologiju, član Predsedništva SLD, član Predstavništva Oftalmološke sekcije SLD, član Uređivačkog odbora časopisa “Srpski arhiv za celokupno lekarstvo”, pomoćnik Urednika časopisa “Acta Ophthalmologica”

dr Miljana Marjanović

specijalista oftalmolog

Oblasti rada:

Opšti oftalmološki pregledi i dijagnostika ( OCT, fundus autofluorescencija, kompjuterizovana perimetrija, ultrazvuk oka), YAG laserske procedure, medical retina, glaukom, kontaktna sočiva

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu ( 2007. godine), akademska specijalizacija endokrinologije na Klinici za endokrinologiju KCS ( 2010.godine), specijalizacija oftalmologije na Očnoj klinici KCS ( 2014.godine), Basic science course in ophthalmology, Edward Harkness eye institute- Columbia University, New York, SAD ( 2016.godine), oftalmološka praksa u Hospital Virgen de la Victoria, Malaga, Španija ( 2007.godine) i na Faculdade de medicina da Universidade do Porto, Portugalia ( 2008.godine). Škola ultrazvučne dijagnostike, Palić ( 2013.godine). Učesnik brojnih stručnih simpozijuma u zemlji i inostranstvu.

Dobitnik stipendije Evropskog udruženja oftalmologa ( European Society of Ophthalmology) za 2015.godinu.

Članstva u stručnim udruženjima:

Član Evropskog društva za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju ( European Association for Cataract and Refractive Surgery), Udruženja oftalmologa Srbije, Udruženja glaukomatologa Srbije, Srpskog lekarskog društva

doc. dr Aleksandra Radosavljević

specijalista oftalmolog, doktor medicinskih nauka

Uže polje interesovanja:

uveitisi, medical retina, hirurgija katarakte

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu (2002), specijalistički ispit iz oftalmologije (2008), magistarski rad (2009) i doktorat (2016)

Trenutna pozicija

Načelnik odeljenja za uveitise Klinika za očne bolesti, Klinički centar Srbije i asistent na predmetu Oftalmologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Usavršavanje:

Odeljenje za uveitise, New York Presbyterian Hospital, New York, USA (2015); Salzburg Weill Cornell Seminars in Ophthalmology (2014); Moorfields Eye Hospital, London (2013); Univerzitetska oftalmološka Klinika Lajpcig i Berlin(2011)

Priznanja od značaja:

Basic Science Assessment in Ophthalmology test, International Council of Ophthalmology (2007)

Članstva u stručnim udruženjima:

International Ocular Inflammation Society, Euretina, SLD, Udruženje oftalmologa Srbije, član Uređivačkog odbora Acta Ophthalmologica

prim. dr Svetlana Popović

specijalista oftalmolog, 

Uže polje interesovanja:

Lečenje slabovidosti, dijagnostika i operativno lečenje strabizma (razrokosti) kod dece i odraslih

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu (1990), specijalistički ispit iz oftalmologije (1997), primarijat (2016)

Trenutna pozicija

Odeljenje za Strabizam i ambliopiju, Klinika za očne bolesti, Klinički centar Srbije

Usavršavanje:

EUPO course Neuro-ophthalmology and Strabismus, Athens, Greece (1996), Moorfields Eye Hospital, London, (2004), Ophthal. course on strabismus and ROP, Prague (2006)

Članstva u stručnim udruženjima:

Član Evropskog udruženja oftalmologa (European Strabismological Association), član Srpskog Lekarskog Društva, član Udruženjaoftalmologa Srbije,

ass. dr Jelica Pantelić

specijalista oftalmolog, doktor medicinskih nauka

Uže polje interesovanja:

dečija oftalmologija, retinopatija prevremeno rođene dece – dijagnostika, medikamentna, laser i hirurška terapija oboljenja oka u dečijem uzrastu, urodjena katarakta, urodjeni glaukom, opstrukcije suznih puteva, infekcije prednjeg i zadnjeg segmenta, promene na kapcima

Obrazovanje:

Medicinski fakultet (1995), specijalistički ispit (2001), odbranjena magistarska teza (2008) i doktorska disertacija (2016)

Trenutna pozicija

Načelnik odeljenja za dečiju oftalmologiju na Klinici za očne bolesti Klinički centar Srbije, Beograd; član tima za prematurnu retinopatiju pri Ministarstvu zdravlja RS; obavlja skrining na ROP u jedinicama intenzivne i poluintenzivne nege KGA KCS

Usavršavanje:

obuka za pregled i terapiju aktivnih oblika retinopatije prematuriteta (2009), škola ultrazvuka (primena ultrazvuka u oftalmologiji) Kragujevac, 2001. godine; kurs fakoemulzifikacije (2004)

Članstva u stručnim udruženjima:

Udruženje oftalmologa Srbije i Srpsko lekarsko društvo

dr Goran Damjanović

specijalista oftalmolog

Uže polje interesovanja

Iz domena prednjeg segmenta oka obavlja sledeće operacije:
Hirurgija svih oblika katarakte
Sekundarna ugradnja intraokularnih sočiva ( skleralna fiksacija i fiksacija sočiva za dužicu).
Hirurško rešavanje povreda oka i stanja nakon povreda oka.
Prednja vitrektomija

Iz domena vitreoretinalne hirurgije (zadnjeg segmenta oka) obavlja sledeće operacije:
Operacije (vitrektomije) rupture makule i epiretinalne membrane u makuli
Vitrektomije kod ablacije retine, dijabetičke retinopatije, hemoftalmusa i ostalih različitih patoloških stanja.
Klasične operacije ablacije retine pomoću „plombe“ (scleral buckling)
Intravitrealna aplikacija AntiVegf terapije kod pacijenata sa dijabetičkom retinopatijom, senilnom degeneracijom makule…
Laserfotokoagulacija promena na očnom dnu različite etiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu (), položen specijalistički ispit (),

Završio je Akademske specijalističke studije iz oblasti kliničke i primenjene anatomije.

Trenutna pozicija

Oftalmolog u Klinici za očne bolesti Klinički centar Srbije, Beograd

Članstva u stručnim udruženjima:

Član SLD, Udruženje oftalmologa Srbije

dr Ana Tepavčević

specijalista oftalmolog

Uže polje interesovanja

Neurooftalmologija

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu (1990), položen specijalistički ispit (1996),

KCS, Klinika za neurohirurgiju do 2002.

Samostalna oftalmološka ordinacija »Dr Ana Tepavčević« do 2010.

Trenutna pozicija

Oftalmolog u SZB , Beograd

Članstva u stručnim udruženjima:

Član SLD, Udruženje oftalmologa Srbije

dr Miroslav Jeremić

specijalista oftalmolog

Uže polje interesovanja

medical retina, vaskularne bolesti zadnjeg segmenta oka, laserfotokoagulacija retine, dijagnostika-fluoresceinska angiografija, autofluorescencija, OCT

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu (), položen specijalistički ispit (),

Trenutna pozicija

Oftalmolog u Klinici za očne bolesti Klinički centar Srbije, Beograd

Članstva u stručnim udruženjima:

Član SLD, Udruženje oftalmologa Srbije

dr Mladen Bila

specijalista oftalmolog

Uže polje interesovanja

Vitreoretinalna hirurgija (klasične operacije ablacije retine „scleral buckling” metodom, vitrektomije kod različitih oboljenja oka.  Problem dijabetične retinopatije. Intravitrealna aplikacija Anti-VEGF terapije. Argon laserfotokoagulacija promena na očnom dnu različite etiologije. Hirurško zbrinjavanje povreda oka. Hirurgija katarakte. Ultrazvuk oka i orbite.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (2008), položen specijalistički ispit (2016), specijalističke akademske studije iz oftalmologije ( 2013, odbranjen rad ), doktorske studije iz rekonstruktivne hirurgije u toku

Trenutna pozicija

Specijalista oftalmolog na odeljenju za traumu oka i vitreoretinalnu hirurgiju, Klinika za očne bolesti, Klinički centar Srbije, Beograd.
Dr Bila je autor i koautor više radova u domaćim i stranim stručnim časopisima. Bio je član organizacionog odbora XIII Kongresa oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem 2012. godine kao i organizacionog odbora XVII Kongresa oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem 2016.godine. U februaru 2018.godine učestvuje na 22nd ESCRS Winter Meeting u Beogradu. U martu 2020. godine učestvuje na Retina week stručnom sastanku u Beogradu. Učestvuje na brojnim stručnim sastancima u organizaciji Klinike za Očne bolesti, Kliničkog Centra Srbije: „ Novine u vitreoretinalnoj hirurgiji“, „ Novine u dijagnostici i hirurškom lečenju traume oka i funkcionalni uspeh klasične operacije ablacije retine“, „ Novine u dijagnostici i lečenju oboljenja zadnjeg segmenta oka kod dece“, „ Katarakta i glaukom“ i mnogim drugim sastancima. Učestvuje na brojnim kursevima „ Fakoemulzifikacija kao metoda izbora u operaciji katarakte“, Vaskularne bolesti oka“, „ Miopno oko“ i drugim.

Članstva u stručnim udruženjima:

Član SLD, Udruženje oftalmologa Srbije

dr Ranko Gvozdenović

specijalista oftalmolog

Uže polje interesovanja:

Dijagnostika i lečenje kapaka, konjunktive, rožnjače i katarakte. Kalkulacija intraokularnih sočiva. Intervencije na prednjem segmentu oka YAG i Argon laserom. OCT dijagnostika.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu (), položen specijalistički ispit (),

Kurs ultrazvučne i optičke biometrije
−Beograd-2012.
Kurs OCT tehnologija (optičke koherentne tomografije) – Heidelberg Engineering OCT camp
– Ankara, Turska 2016.

Kursevi Evropskog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju:
−Ljubljana, Slovenija 2013.
−Atina, Grčka 2016.
−Mastriht, Holandija 2017.
− Lisabon, Portugal 2017.

Kursevi Nemačkog Oftalmološkog Društva:
−Berlin, Nemacka 2016.
−Bon, Nemačka 2018.

Kursevi Evropskog udruženja za glaukom
−Nica, Francuska 2014.
− Majnc, Nemačka 2017.

Kurs napredne fakoemulzifikacije katarakte
−Sofija, Bugarska 2019.

Trenutna pozicija

Oftalmolog u Klinici za očne bolesti Klinički centar Srbije, Beograd

Članstva u stručnim udruženjima:

Član SLD, Udruženje oftalmologa Srbije.

Član Nemačkog oftalmološkog društva (DOG)
Evropskog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju (ESCRS)

dr Olivera Đokić

specijalista oftalmolog

Uže polje interesovanja

Opšta oftalmologija

Obrazovanje:

Medicinski fakultet (1999), položen specijalistički ispit (2007), odbranjen magisterijum (2010)

Trenutna pozicija

Oftalmolog u KBC Priština i Studentskoj poliklinici Univerziteta u Prištini – Kosovska MitrovicA

Članstva u stručnim udruženjima:

Član predsedništva Oftalmološke sekcije SLD, Udruženje oftalmologa Srbije