U ordinaciji „Macula“ koristimo najsavremeniju i najpouzdaniju opremu uglavnom renomiranog francuskog proizvođača Essilor® (sem OCT i vidnog polja), čime značajno uvećavamo preciznost dijagnostike i uspešnost lečenja naših pacijenata.

• Slit lampa SL7 medica® sa digitalnim fotoaparatom DC500® i digitalnim aplacionim tonometrom Keeler®
• Optička koherentna tomografija (OCT) Spectralis Heidelberg®
• Kompjuterizovano vidno polje Optopol 1000®
• Ultrawave Analyzer Medica 700® (pahimetrija sa automatskim korekcionim faktorom, kornealna topografija, beskontaktna tonometrija, automatska keratorefraktometrija, merenje volumena i dubine prednje očne komore, procena stanja očnog sočiva, kornealna topografija, aberometrija, retroiluminacija-procena zamućenosti očnog sočiva, pupilometrija)
• Essilor Retina 400® digitalna oftalmoskopija i meibomografija