Specijalistička oftalmološka ordinacija „Macula“ nudi kompletnu oftalmološku uslugu, prvenstveno iz domena savremene dijagnostike oka.

Da biste saznali kako se vrši pregled koji Vam je potreban, kojim pacijentima je namenjen, koliko traje, da li je potrebna priprema pre dolaska kod nas i druge informacije, molimo kliknite na naziv pregleda radi detaljnijeg objašnjenja.

Osnovni oftalmološki pregled

određivanje vidne oštrine i dioptrije
merenje očnog pritiska
pregled prednjeg segmenta oka (stanje očnog sočiva i sl.)
pregled očnog dna u midrijazi

Kompletna dijagnostika žute mrlje (makule)

određivanje vidne oštrine i dioptrije
merenje očnog pritiska
pregled prednjeg segmenta oka (stanje očnog sočiva i sl.)
• pregled očnog dna
• digitalna oftalmoskopija
optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca
• AMSLER edukacija

Kompletan pregled za rano otkrivanje, dijagnostiku i praćenje glaukoma

određivanje vidne oštrine i dioptrije
merenje očnog pritiska
pregled prednjeg segmenta oka (stanje očnog sočiva i sl.)
• pregled očnog dna
kompjuterizovano vidno polje
pahimetrija
• optička koherentna tomografija očnog živca
• određivanje dubine prednje očne komore
• određivanje širine komornog ugla
• gonioskopija

Osnovni strabološki pregled

određivanje vidne oštrine i dioptrije
merenje očnog pritiska (gde je moguće)
pregled prednjeg segmenta oka (stanje očnog sočiva i sl.)
• pregled očnog dna
• pokretljivost očne jabučice
• skrining za strabizam i ambliopiju (slabovidost)
• fiksacija, punctum proximum konvergencije
• primarni položaj očne jabučice

Osnovni neurooftalmološki pregled koji podrazumeva:

određivanje vidne oštrine i dioptrije
merenje očnog pritiska
pregled prednjeg segmenta oka (stanje očnog sočiva i sl.)
• pregled očnog dna, pokretljivost očne jabučice
• test raspoznavanja boja – Ishihara
• procena izgleda papile očnog živca
• neurološko kompjuterizovano vidno polje

Oftalmološki konsultativni pregled na zahtev interniste, neurologa i sl.

• pregled očnog dna
ispitivanje suznog filma
• OCT makule
kompjuterizovano vidno polje
• kolorni vid – Ishihara
• po zahtevu specijaliste drugih medicinskih grana

Kompletan pregled za slabovide osobe:

• određivanje stepena slobovidosti
• proba sa pomagalima
• prepisivanje pomagala
• nabavka pomagala

Određivanje dioptrije (refrakcione grešeke)

određivanje vidne oštrine i dioptrije
automatska refraktometrija
• određivanje korekcije
kod dece, pregled u cikloplegiji tj na široku zenicu