Cikloplegija

Kome se izvodi: obavezno deci i mlađim osobama kojima se određuje dioptrija ili optička korekcija. Izvodi sa na oba oka istovremeno, sem u situacijama kada je to nemoguće.

Zašto se izvodi: da bi se dobila prava vrednost refrakcione anomalije. Naime, mlađe osobe i deca mogu da „sakriju“ i do 4 dioptrije jer imaju jake unutrašnje mišiće oka. Ovi mišići učestvuju u procesu akomodacije i konvergencije (to su procesi koji omogućavaju da podjednako jasno vidimo predmete koji su nam na bliskom ali i na dalekom odstojanju). Kada se ukapa cikloplegik, ovi mišići se opuste na kratko (obično na nekoliko sati) i tada se dobija tačna vrednost refrakcione anomalije ili dioptrije, kako se to popularno zove.

Kako se izvodi: prvo se izmeri veličina dioptrije na usku zenicu. Potom se ukapava cikloplegik različite koncentracije zavisno od telesne mase deteta ili osobe. Čeka se 15 minuta i, ako oftalmolog proceni da ima potrebe, postupak se ponavlja još jednom. Nekada, u veoma retkim situacijama, detetu je porebno ukapavati cikloplegik druge vrste od ovog koji se primenjuje u ordinaciji. Tada se roditelju ili staratelju da detaljno uputstvo o načinu pripreme deteta za pregled. Na široku zenicu, ponovo se odredi veličina dioptrije 8 vrsta i veličina refrakcione anomalije, ako je ima).

Kome se ne izvodi: kod osoba koje su preosetljive na cikloplegik (veoma retko stanje). Molimo da to napomenete pre pregleda (iako ćete biti pitani i u ordinaciji u vezi sa tim).

Bolnost: bezbolno ali neugodno.

Aparat: Ultrawave analyzer medica 700.

Vreme trajanja pregleda: do 30 minuta.

Napomena: široke zenice traju do 12 sati nakon pregleda. Treba izbegavati direktno izlaganje suncu dok su zenice proširene. Mlađim osobama je zabranjeno upravljanje vozilom dok su zenice široke!

Priprema: nije potrebna, sve se obavlja u ordinaciji sem ako to oftalmolog nije drugačije naložio. Bilo bi poželjno da na pregled svom detetu ponesete bilo kakve sunčane naočare jer će mu biti prijatnije kada izađe sa širokim zenicama.