Kompjuterizovano vidno polje ili KVP

Kome se izvodi: osobama koje boluju od glaukoma, onima kod kojih se sumnja na glaukom, osobama kod koji se sumnja na neurološki ispad i dr.

Zašto se izvodi: praćenje efekata lečenja glaukoma, otkrivanje ranih ispada zbog glaukoma ili nekih drugih, najčešće neuroloških stanja,  da bi se odredila vrsta ispada u vidnom polju, lokalizacija i isključilo neurološko oboljenje.

Kako se izvodi: pacijentu se postavi korekcija na blizinu, prvo se testira jedno (obično desno oko), a potom drugo oko (sem ako iz nekog razloga, to nije moguće). Pacijent se uputi da pritiska taster kad god vidi da u vidnom polju zasvetli tačkica. Rezultat tumači oftalmolog.

Kome se ne izvodi: kod osoba koje ne sarađuju

Aparat: kompjuterizovano vidno polje Zeiss.

Vreme trajanja pregleda: 8-15 minuta.

Napomena: izvodi se u prostoriji sa manje svetlosti.

Priprema: nije potrebna.