Merenje očnog pritiska ili tonometrija

Šta se pregleda: meri se visina očnog pritiska, obično na oba oka.

Zašto se izvodi: spada u standardni oftalmološki pregled, izvodi se radi ranog otkrivanja glaukoma, potom radi praćenja već dijagnostikovanog glaukoma i sl.

Aparat: Ultrawave medical 700 sa beskontaktnim tonometrom ili Aplanacioni tonometar Keeler.

Kako se izvodi: instrumentalno se izvodi na dva načina. Prvi je kontaktno, uz pomoć aplanacije rožnjače a drugi, komforniji način je bezkontaktno merenje uz pomoć usmerenog vazduha.

Kome se ne izvodi: gotovo da nema takvih osoba jer za osobe koje ne podnose / alergične su na anestetik ili su preosetljive na dodirivanje rožnjače, postoji beskontaktna metoda kao metod izbora. Molimo da to napomenete ovaj podatak pre pregleda (iako ćete biti pitani i u ordinaciji u vezi sa tim).

Bolnost: bezbolno, ali može biti neugodno jer se za kontaktno merenje ukapava anestetik i boji se fluoresceinom i tom prilikom se dodiruje prednja strana rožnjače.

Beskontaktno merenje je bezbolno i bez dodirivanja oka.

Vreme trajanja pregleda: 10 minuta.

Priprema: za kontaktno merenje, potrebno je ukapati anestetik i boju.