Midrijaza

Kome se izvodi: osobama kojima je potreban pregled zadnjeg segmenta oka, staklastog tela, mrežnjače, sudovnjače, vidnog živca ili žute mrlje (makule). Izvodi se na oba oka istovremeno sem u situacijama kada je to nemoguće.

Zašto se izvodi: da bi se potpuno sagledao zadnji segment oka (maksimalno do 135 stepeni radijusa oka).

Kako se izvodi: ukapavaju se midrijatici različite koncentracije i vremena delovanja (obično dve vrste). Čeka se 15 minuta da se zenice prošire i, ako oftalmolog proceni da ima potrebe, postupak se ponavlja još jednom.

Kome se ne izvodi: kod osoba koje su preosetljive na midirijatike (veoma retko stanje), kod osoba sa zatvorenim komornim uglom oka, pažljivo kod osoba sa poremećajima rada srca. Molimo da to napomenete pre pregleda (iako ćete biti pitani i u ordinaciji u vezi sa tim).

Bolnost: bezbolno ali može biti neugodno.

Aparat: biomikroskop, lupe različite jačine, panfundoskop, Goldman sa 3 stakla i/ili oftalmoskop.

Vreme trajanja pregleda: oko 20 minuta.

Napomena: široke zenice ostaju u narednih nekoliko sati (od 3 do 8 sati posle pregleda). Osoba posle pregleda ne može samostalno upravljati vozilom.

Priprema: nije potrebna. Bilo bi poželjno da na pregled ponesete bilo kakve sunčane naočare jer će vam biti prijatnije kada izađete sa širokim zenicama.