Određivanje dioptrije

Kome se izvodi: osobama koje žele da provere dioptriju i obavezno u sklopu svakog oftalmološkog pregleda.

Kako se izvodi: ispitanik čita oznake određene veličine (slova, brojevi, simboli i sl.) na tabli određene udaljenosti. Potom se radi automatska refraktometrija na usku zenicu. Na osnovu tog rezultata, određuje se da li je potrebna optička korekcija ili ne.

Bolnost: bezbolno.

Vreme trajanja pregeda: 15-30 minuta a ako se širi zenica (cikloplegija) do 45 minuta.

Priprema: nije potrebna sem ako se izvodi cikloplegija (obično kod dece i mlađih osoba).